NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Wydarzenia

XI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Administrator, 08 lipca 2020

14 lipca odbędzie się XI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji.

Zbliżające się posiedzenie zdominują sprawy związane z remontami nieruchomości prywatnych, których właściciele lub użytkownicy wieczyści otrzymali dotacje na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz nieruchomości z miejskiego zasobu mieszkaniowego położonych w obszarze rewitalizacji.

Porządek obrad przewiduje również wręczenie nominacji nowym członkom KR.

XI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się 14 lipca 2020 r. w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13. Początek o godz. 16:00.

Zobacz: Porządek XI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji

Dyżur rekrutacyjny projektu "Partnerstwo - od czego zacząć?"

Administrator, 01 lipca 2020

Zapraszamy na dyżury rekrutacyjne projektu "Partnerstwo - od czego zacząć?", obejmującego działania edukacyjne skierowane do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczonych społecznie i do osób z ich otoczenia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek.

Działania projektowe mają posłużyć upowszechnieniu wiedzy o przedsiębiorczości społecznej i poszerzeniu wiadomości o tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej. Ich formuła ma jednocześnie zachęcić uczestników projektu do aktywizacji w tym zakresie i podjęcia próby zmiany swojego najbliższego otoczenia, bądź ścieżki swojej kariery zawodowej  poprzez  utworzenie w partnerstwie publiczno-społecznym np. spółdzielni socjalnej.

W ramach projektu przewidziano:
- 6 warsztatów, w tym 3 warsztaty z zakresu dobrych praktyk i 3 warsztaty z poradnictwa prawnego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych i dla osób z ich otoczenia,
- 25 spotkań w ramach poradnictwa indywidualnego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych,
- wizytę studyjną do spółdzielni socjalnej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych i dla osób z ich otoczenia,
- badania wraz z opracowaniem diagnozy w zakresie zakładania podmiotów ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych, w tym nawiązywania partnerstw publiczno – społecznych,
- konferencję podsumowującą projekt.

Nabór trwa do 3 lipca br.

Dyżury, podczas których można się zarejestrować do udziału w projekcie, odbędą się w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 w terminach:

- 30 czerwca br.  (wtorek) w godz. 17:00-19:00
- 2  lipca br. (czwartek) w godz. 15:30-17:30

Osoby zainteresowane rejestracją w innym terminie mogą składać dokumenty w „Śródmieście Cafe” od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 17.00. Więcej informacji i niezbędne dokumenty można znaleźć tutaj.

Projekt  grantowy „Partnerstwo – od czego zacząć?” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek na podstawie umowy nr 13/5/G/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

 

"Śródmiejskie powitanie wakacji"

Administrator, 29 czerwca 2020

Planowane na 29 czerwca „Śródmiejskie powitanie wakacji” przy kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” zostało przełożone na środę, 1 lipca.

Przedsięwzięcie adresowane jest do dzieci i młodzieży. W programie m.in.: zabawy i animacje przy muzyce, warsztaty balonowe, pokaz baniek mydlanych, zabawy sportowe m.in. wyścigi na trzyosobowych nartach, skoki w workach, wyścigi w alkogoglach, czarowanie śniegu i wiele innych.

Podczas „Śródmiejskiego powitania wakacji” działać będzie „Strefa Bezpieczne Wakacje”, w ramach której można dowiedzieć się jak bezpiecznie spędzać wakacje w mieście, na wsi i nad wodą. Przygotowane będą pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, gry sytuacyjne w zakresie bezpieczeństwa tj. „Obcy człowiek”, „Obcy pies”, przypomniane zostaną podstawy ruchu drogowego i bezpieczne zabawy na wsi. Prezentowany będzie sprzęt – skuter wodny, quady, wóz Eko-Patrolu, pojazd terenowy oraz sprzęt asekuracyjno-ratowniczy. Działania „Strefy Bezpieczne Wakacje” przygotowane i poprowadzone we współpracy ze  Strażą Miejską we Włocławku, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Włocławek oraz Komendą Miejską Policji we Włocławku. Już dziś wszystkim służbom serdecznie dziękujemy za wspieranie naszych działań.

„Śródmiejskie powitanie wakacji” odbędzie się w godzinach od 15.00 do 19.00 przed kawiarnią obywatelską „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9. Na ten czas, ze względów bezpieczeństwa, w oznakowanym obszarze okolic kawiarni „Śródmieście Cafe” wyłączona będzie ulica z ruchu pojazdów.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną „Śródmiejskie powitanie wakacji” przebiegać będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Uczestników imprezy prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości i przestrzeganie zasad zgodnie z wytycznymi MZ.

czytaj więcej

Dyżur rekrutacyjny projektu "Partnerstwo - od czego zacząć?"

Administrator, 29 czerwca 2020

Zapraszamy na dyżury rekrutacyjne projektu "Partnerstwo - od czego zacząć?", obejmującego działania edukacyjne skierowane do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczonych społecznie i do osób z ich otoczenia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek.

Działania projektowe mają posłużyć upowszechnieniu wiedzy o przedsiębiorczości społecznej i poszerzeniu wiadomości o tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej. Ich formuła ma jednocześnie zachęcić uczestników projektu do aktywizacji w tym zakresie i podjęcia próby zmiany swojego najbliższego otoczenia, bądź ścieżki swojej kariery zawodowej  poprzez  utworzenie w partnerstwie publiczno-społecznym np. spółdzielni socjalnej.

W ramach projektu przewidziano:

 

- 6 warsztatów, w tym 3 warsztaty z zakresu dobrych praktyk i 3 warsztaty z poradnictwa prawnego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych i dla osób z ich otoczenia,

 

- 25 spotkań w ramach poradnictwa indywidualnego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych,

 

- wizytę studyjną do spółdzielni socjalnej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych i dla osób z ich otoczenia,

 

- badania wraz z opracowaniem diagnozy w zakresie zakładania podmiotów ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych, w tym nawiązywania partnerstw publiczno – społecznych,

 

- konferencję podsumowującą projekt.

Nabór trwa do 3 lipca br.

Dyżury, podczas których można się zarejestrować do udziału w projekcie, odbędą się w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 w terminach:

 

- 30 czerwca br.  (wtorek) w godz. 17:00-19:00

 

- 2  lipca br. (czwartek) w godz. 15:30-17:30

Osoby zainteresowane rejestracją w innym terminie mogą składać dokumenty w „Śródmieście Cafe” od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 17.00. Więcej informacji i niezbędne dokumenty można znaleźć tutaj.

Projekt  grantowy „Partnerstwo – od czego zacząć?” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek na podstawie umowy nr 13/5/G/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

 

„Śródmiejskie powitanie wakacji” na ul. 3 Maja - przeniesione na 1 lipca

Administrator, 24 czerwca 2020

Kawiarnia obywatelska „Śródmieście Cafe” zaprasza 29 czerwca na „Śródmiejskie powitanie wakacji”, adresowane w szczególności do najmłodszych. W programie wiele atrakcji w tym: warsztat balonowe, pokaz baniek mydlanych, zabawy sportowe i... czarowanie śniegu. W ramach przedsięwzięcia będzie również działała Strefa Bezpieczne Wakacje, czyli pogadanki i pokazy przygotowane przez wyspecjalizowane służby w tym zakresie.

„Śródmiejskie powitanie wakacji” odbędzie się w godzinach od 15.00 do 19.00.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną „Śródmiejskie powitanie wakacji” przebiegać będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Szczegóły wydarzenia na fejsbukowym profilu kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” oraz na www.fundacjavladislawia.pl

"Partnerstwo – od czego zacząć?" - nabór do projektu

Administrator, 23 czerwca 2020

Poszukujemy chętnych do udziału w projekcie "Partnerstwo – od czego zacząć?", realizowanego przez Wydział Rewitalizacji UM Włocławek. Nabór potrwa do 25 marca 2020 r.

Projekt  grantowy „Partnerstwo – od czego zacząć?” nr 13/5/G/2020 realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020
Projekt obejmuje działania edukacyjne z zakresu rozwoju gospodarki społecznej, w tym działania animacyjne oraz wspierające aktywizację społeczno – zawodową skierowaną do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym i  osób z ich otoczenia.

W ramach projektu przewidziano:
- 6 warsztatów (3 warsztaty dla osób wykluczonych, 3 dla otoczenia)
- 25 spotkań w ramach poradnictwa indywidualnego,
- wizyty studyjnej do spółdzielni socjalnej,
- konferencji podsumowującej projekt
- badań wraz z opracowaniem diagnozy w zakresie zakładania podmiotów ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych,
w tym nawiązywania partnerstw publiczno - społecznych.

Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 50 000,00 zł.

Szczegóły: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/info,projekty_,131.html

Zrób prezent dla taty w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 23 czerwca 2020

We wtorek, 23 czerwca br. o godz. 13:00 Kawiarnia Obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na zajęcia dla dzieci. Uczestnicy spotkania w placówce przy ul. 3 Maja 9 będą wykonywali prezenty z okazji Dnia Ojca

Prosimy pamiętać o obostrzeniach związanych z sytuacją epidemiczną.

„Poetyckie Cafe” w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 15 czerwca 2020

Kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe” rozpoczyna kolejny cykl pn. „Poetyckie Cafe”, czyli spotkania z poezją i literaturą, prezentacje dorobku rodzimych twórców,  ciekawe interpretacje tekstów kultury.

W ramach pierwszego spotkania "Śródmieście Cafe" zaprasza na spotkanie z włocławską pisarką, autorką m.in. powieści kryminalnych – Małgorzatą Kochanowicz.

- Będziemy rozmawiać nie tylko o ostatniej powieści „Krok w ciemność”, ale o pisarstwie w ogóle - wyjaśniają organizatorzy. - Jeśli mają Państwo ochotę zapytać, co czuje artysta, ukrywając kolejne trupy w szafie, rzucając detektywowi kłody pod nogi, a może po prostu siadając przed pustym ekranem komputera w oczekiwaniu na muzę, zapraszamy serdecznie 17 czerwca o godzinie 17.00 na fejsbukowy profil Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” na transmitowaną na żywo rozmowę z autorką.

Zapraszamy: www.facebook.com/SrodmiescieCafe

Ograniczenie w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Włocławek

Administrator, 05 czerwca 2020


Zarządzenie Nr 184/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w stanie epidemii.

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i § 14 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 964), uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, w tym interesantów i pracowników Urzędu Miasta Włocławek

zarządza się, co następuje:

§1. Zapewnia się i zaleca Mieszkańcom Włocławka możliwość załatwiania  spraw urzędowych w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej (e-mail, ePUAP) oraz telefonicznej.

§2. W ramach wykonywania zadań publicznych, w tym zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, interesanci przyjmowani są osobiście wyłącznie:

1)    na parterze budynku przy Zielony Rynek 11/13 – w pomieszczeniu recepcyjnym na stanowisku obsługi interesanta wyposażonym w przezroczyste przesłony. W czasie obsługi liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba
na jedno stanowisko obsługi, w sprawach:

a) rejestracji stanu cywilnego,

b) ewidencji ludności i dowodów osobistych,

c) pomocy społecznej w sprawach: karta dużej rodziny, karta seniora, w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 1000 – 1100, wtorek, czwartek w godzinach 1400 – 1500, w pozostałych sprawach w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10,

d) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych
po wcześniejszym umówieniu daty i godziny przybycia,

e) administracji architektoniczno – budowlanej,

2) na parterze budynku przy ul. 3-go Maja 22 w sprawach:

a) świadczenia usług komunalnych,

b) ochrony środowiska i korzystania z wód,

3) w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10 w sprawach orzecznictwa Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku, w pomieszczeniu recepcyjnym na stanowisku obsługi interesanta wyposażonym w przezroczyste przesłony,

4) w innych pomieszczeniach wskazanych przez Prezydenta Miasta Włocławek, przeznaczonych czasowo do wykonywania w ramach obsługi interesanta czynności urzędowej lub zapoznania się
z dokumentacją, z zastosowaniem ograniczeń o których mowa w pkt 1-3.

§3.Interesanci nie mogą przemieszczać się w budynkach Urzędu Miasta Włocławek poza wyznaczone obszary pomieszczeń recepcyjnych, o których mowa w § 2.

§4. Podczas obecności w pomieszczeniach recepcyjnych pracownicy wykonujący czynności obsługowe oraz interesanci zobowiązani są do:

1) zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

2) ewentualnego poddania się zdalnemu pomiarowi temperatury ciała,

3) zachowania wymaganej odległości 2 m od innych przebywających w nim osób,

4) używania rękawic ochronnych lub stosowania płynu do dezynfekcji rąk.

§5. Osoba załatwiająca sprawę w budynku Urzędu Miasta Włocławek, winna posiadać dokument ze zdjęciem, celem ewentualnego ustalenia tożsamości.

§6. Zakazuje się zamawiania posiłków z firm cateringowych. Doręczyciele takich firm nie będą wpuszczani na teren Urzędu Miasta Włocławek.

§7. Uroczystość zawarcia związku małżeńskiego odbywać się będzie w Sali ślubów w obecności do 25 osób, które realizują obowiązek o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, z wyłączeniem osób sprawujących uroczystość i pary młodych.

§8. Funkcjonowanie Urzędu zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji.

§9. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek do dostosowania funkcjonowania jednostek do aktualnej sytuacji.

§10. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Włocławek.

§11.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§12. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, na stronie podmiotowej Urzędu a także poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

"Śródmieście Cafe" znów działa

Administrator, 26 maja 2020

Po kilkutygodniowej przerwie związanej z zagrożeniem epidemicznym kawiarnia obywatelska „Śródmieście Cafe” wznowiła działalność. Zachęcamy do korzystania z oferty placówki przy ul. 3 Maja 9, z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń sanitarnych.

W związku z sytuacją epidemiczną „Śródmieście Cafe” funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-17.00. Maksymalny czas przebywania w kawiarni obywatelskiej wynosi 2 h.

Każda z osób chcących z korzystać z kawiarni obywatelskiej, zapoznaje się z Procedurą Bezpieczeństwa opracowaną i wdrożoną w kawiarni na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 i zobowiązana jest do złożenia podpisanego oświadczenia.

Przy wejściu do „Śródmieście Cafe” obowiązuje dezynfekcja rąk. Ponadto, przebywanie wewnątrz dozwolone jest wyłącznie w maseczce ochronnej.

Każda osoba chcąca skorzystać z usług kawiarni obywatelskiej musi być zdrowa, bez objawów infekcji. Podwyższona temperatura, kaszel, katar, zaczerwienione i/lub zaropiałe oczy, osłabienie (bez względu na etiologie) wykluczają z możliwości korzystania z kawiarni w czasie zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

czytaj więcej

Ograniczenie w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Włocławek

Administrator, 26 maja 2020

W związku z sytuacją epidemiczną, Zarządzeniem nr 155/2020 r. Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19, zarządza się, co następuje:

§1. Urząd Miasta Włocławek będzie czynny: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, wtorek w godzinach 7:30 – 17:00, w piątek w godzinach 7:30 – 14:00.

§2.1.  Zapewnia się i zaleca Mieszkańcom Włocławka możliwość załatwiania spraw urzędowych w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej (e-mail, ePUAP) oraz telefonicznej,

a) w Urzędzie – poprzez wrzucenie pism i innych dokumentów do wystawionych urn w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13, w tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do Urzędu,

b) kontakt telefoniczny: 54 414-40-00,

c) adres e-mail: poczta@um.wloclawek.pl

2. Zaleca się dokonywanie wpłat przelewami elektronicznymi.

3. Z dniem 11 maja 2020 r. zapewnia się możliwość wpłat gotówkowych w kasie Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 w dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00 -14:00, wtorek w godzinach 8:00 – 15:00, w piątek w godzinach 8:00 – 13:00.

§3. Możliwość załatwiania spraw w budynkach:

1) Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, wyłącznie w sprawach:

a) rejestracji stanu cywilnego,

b) ewidencji ludności i dowodów osobistych,

c) pomocy społecznej w sprawach: karta dużej rodziny, karta seniora, w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 1000 – 1100, wtorek, czwartek w godzinach 1400 – 1500, w pozostałych sprawach w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10,

d) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych po wcześniejszym umówieniu daty i godziny przybycia,

e) administracji architektoniczno – budowlanej,

2) Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22 wyłącznie w sprawach:

a) świadczenia usług komunalnych,

b) ochrony środowiska i korzystania z wód.

§4. 1. Odwołuje się wszystkie wydarzenia i spotkania z mieszkańcami oraz podmiotami zewnętrznymi organizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Włocławek, z wyłączeniem przeprowadzania procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2. Nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy ust i nosa w czasie przeprowadzania procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

§5. Osoba załatwiająca sprawę w budynku Urzędu Miasta Włocławek, winna posiadać dokument ze zdjęciem, celem ewentualnego ustalenia tożsamości.

§6. Pracownicy Urzędu Miasta Włocławek oraz interesanci przed wejściem do budynku mogą zostać poddani pomiarowi temperatury ciała.

§7. 1. Zakazuje się zamawiania posiłków z firm cateringowych. Doręczyciele takich firm nie będą wpuszczani na teren Urzędu Miasta Włocławek.

2. W godzinach pracy obowiązuje zakaz opuszczania nieruchomości Urzędu Miasta Włocławek.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 nie stosuje się do spraw związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych.

4. Śluby cywilne będą udzielane wyłącznie w obecności pary młodych i świadków.

§8. Funkcjonowanie Urzędu zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji i objęte specjalnymi procedurami.

§9. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek do dostosowania funkcjonowania jednostek i wykonywania zadań publicznych do aktualnej sytuacji.

§10. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Włocławek.

§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§12. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, na stronie podmiotowej Urzędu a także poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

Kawiarnia obywatelska nieczynna

Administrator, 16 marca 2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców naszego miasta, z dniem 13 marca zamknięto kawiarnię obywatelską "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9. O nowych decyzjach będziemy informowali w odrębnych komunikatach.

Urząd Miasta Włocławek nieczynny dla interesantów

Administrator, 16 marca 2020

W związku z sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego, Prezydent Miasta Włocławek wydał Zarządzenie w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID 19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących w budynkach Urzędu Miasta Włocławek.

Na mocy powyższej decyzji, UM Włocławek jest nieczynny dla interesantów. Sytuacja ta nie skutkuje jednak przerwą w pracy jednostki.

Zapewnia się i zaleca mieszkańcom Włocławka możliwość załatwienia spraw urzędowych w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej (e-mail, ePUAP) oraz telefonicznej poprzez wrzucenie pism i innych dokumentów do wystawionych urn w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13, w tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do Urzędu, kontakt telefoniczny: 54 414-40-00, adres e-mail: poczta@um.wloclawek.pl.

Możliwość załatwiania spraw w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 wyłącznie w sprawach: wydania/wymiany dowodu osobistego, rejestracji aktu zgonu, rejestracji aktu urodzenia, odbioru przesyłek awizowanych niedoręczonych pism urzędowych, wydania zaświadczenia o prawie do głosowania po wcześniejszym umówieniu daty i godziny przybycia.

We wszelkich sprawach dotyczących działalności Wydziału Rewitalizacji prosimy o kontakt pod nr tel. 54 414 40 51, 54 414 40 25, 54 414 44 60 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rewitalizacja@um.wloclawek.pl.

O ewentualnych zmianach informować będziemy za pośrednictwem kanałów informacyjnych Urzędu Miasta Włocławek: witryn internetowych www.wloclawek.pl i rewitalizacja.wloclawek.eu oraz stron w mediach społecznościowych.

ODWOŁANE - Warsztaty robienia zwierzaków z siana w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 09 marca 2020

14 marca br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza o godz. 11:00 na warsztaty robienia zwierzaków z siana.

ODWOŁANE - "Odkrywanie przez eksperymentowanie z wykorzystaniem metody IBSE" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 09 marca 2020

13 marca br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 organizuje o godz. 11:00 warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej pt. "Odkrywanie przez eksperymentowanie z wykorzystaniem metody IBSE".

ODWOŁANE - Warsztaty zdobienia jajek w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 09 marca 2020

12 marca br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza o godz. 10:00 na warsztaty zdobienia jajek.

Seans filmu-niespodzianki w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 09 marca 2020

11 marca o godz. 16.00 zapraszamy na spotkanie inaugurujące nowy cykl w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” - „Świat w oku kamery”.
Zapraszamy na comiesięczny seans filmu-niespodzianki poprzedzony krótkim komentarzem wprowadzającym widzów do problemów obrazu w kontekście antropologii kultury, filozofii, historii światowej kinematografii.
Jako pierwszy zostanie wyświetlony obsypany nagrodami (m.in. 3 Oscary i 3 Złote Globy) film będący klasycznym przykładem kina drogi.

Zapraszamy na skrzącą się humorem, wzruszającą i bardzo mądrą historię dwóch zupełnie różnych mężczyzn, których połączy droga do wspólnego celu.

 

czytaj więcej

Dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej nr 2 "Zazamcze" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 09 marca 2020

11 marca br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza w godz. 14:00-15:00 na dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej nr 2 "Zazamcze".

Dyżur dr Barbary Moraczewskiej

Administrator, 09 marca 2020

11 marca br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza w godz. 14:00-15:00 na dyżur dr Barbary Moraczewskiej, Zastępcy Prezydenta Włocławka i Pełnomocnika Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek.

Dyżur pracownika PUP w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 09 marca 2020

10 marca br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza w godz. 14:00-15:00 na dyżur pracownika Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!