NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Wydarzenia

Bal karnawałowy dla dzieci w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 17 lutego 2020

20 lutego br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza o godz. 16:00 na bal karnawałowy dla dzieci. W programie: zabawa disco, konkursy, robienie masek, malowanie buziek i wiele innych atrakcji.

EKO-Śródmieście w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 17 lutego 2020

19 lutego br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza o godz. 16:00 na EKO-Śródmieście "Piece węglowe wymień na nowe" z udziałem przedstawicieli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku oraz Straży Miejskiej we Włocławku.

Dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej nr 3 "Wschód" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 17 lutego 2020

19 lutego br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza w godz. 14:00-15:00 na dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej Nr 3 "Wschód".

Dyżur pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 17 lutego 2020

18 lutego br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza w godz. 14:00-15:00 na dyżur pracownika Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

"Zakochaj się w Śródmieściu" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 10 lutego 2020
"Zakochaj się w Śródmieściu" w "Śródmieście Cafe"

"Zakochaj się w Śródmieściu" będzie pierwszym wydarzeniem organizowanym w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przez nowego operatora, czyli Fundację "Vladislawia". Wszystkich mieszkańców zapraszamy w dniu 14 lutego.

Kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" wznowiła swoją działalność w miniony poniedziałek. W programie pierwszego oficjalnego wydarzenia w 2020 r., które zaplanowano na piątek, 14 lutego, znalazł się: happening z piernikiem w tle, czyli wspólne wyjście do mieszkańców Śródmieścia z życzeniami walentynkowymi, zaproszenie do uczestnictwa w działaniach kawiarni, a także warsztaty integracyjne wspierające pozytywne emocje, uczące szacunku dla drugiej osoby oraz asertywności. Początek o godz. 16:30. Wstęp na to, jak i na pozostałe wydarzenia odbywające się przy ul. 3 Maja 9, jest wolny.

Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku "Vladislawia" powierzono kierowanie kawiarnią obywatelską "Śródmieście Cafe" na mocy Zarządzenia nr 43/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – "Prowadzenie kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku". Umowa z nowym operatorem obowiązywać będzie do 31 grudnia br.

W ciągu 11 miesięcy zaplanowano łącznie 106 wydarzeń, z których mogą korzystać mieszkańcy Włocławka, w tym przede wszystkim z obszaru rewitalizacji. Wśród nich znalazły się przedsięwzięcia o charakterze animacyjnym, kulturalnym, historycznym, kulinarnym i ekologicznym.

 

czytaj więcej

Spotkanie z organizacjami senioralnymi w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 10 lutego 2020

12 lutego 2020 r. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza o godz. 16:00 na spotkanie z organizacjami senioralnymi.

"Moja przyjaciółka pszczółka" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 10 lutego 2020

12 lutego 2020 r. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza w godz. 11:00-13:00 na warsztaty z pszczelarzem Adrianem Stankiewiczem pt. "Moja przyjaciółka pszczółka".

Warsztaty walentynkowe w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 10 lutego 2020

11 lutego 2020 r. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza w godz. 13:00-17:00 na warsztaty walentynkowe dla dzieci i dorosłych.

"Zakochaj się w Śródmieściu" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 06 lutego 2020

Nowy operator kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” – Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” zaprasza na pierwsze w tym roku wydarzenie. 14 lutego o godz.16.30 odbędą się otwarte warsztaty poświęcone pozytywnym emocjom – czym one są w naszym życiu i jaką rolę pełnią w relacjach społecznych (w rodzinie, pracy, w środowisku lokalnym). Podczas spotkania będzie czas na ciekawe ćwiczenia i rozmowy. Warsztaty poprowadzi psycholog, autor i realizator wielu przedsięwzięć edukacyjnych. Nie ma żadnych wcześniejszych zapisów i ograniczeń wiekowych. Serdecznie zapraszamy!  


Warsztaty o dobrych emocjach poprzedzone będą wyjściem całego zespołu „Śródmieście Cafe” na śródmiejskie ulice z osobistym zaproszeniem. Dla naszych Mieszkańców przygotowaliśmy walentynkową niespodziankę.

czytaj więcej

Zakończenie naboru wniosków o dotacje do remontów w SSR

Administrator, 24 stycznia 2020

Do 28 lutego br. przyjmowane będą wnioski o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Program miejskich dotacji jest jednym z narzędzi wspierających proces odnowienia nieruchomości prywatnych znajdujących się w najstarszej części Włocławka. W 2019 na ten cel przeznaczono blisko 836 tys. zł, dzięki czemu przeprowadzono prace w 6 nieruchomościach. Do rozdysponowania w 2020 roku zarezerwowano kwotę 1,5 mln zł. O środki te mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści położonych w SSR.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Włocławek uchwałą nr VIII/57/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek, wsparcie może być udzielone w następującym zakresie:
- "Inwestycja z klasą" – do 50% nakładów koniecznych, na prace lub roboty, dotyczące tylko części wspólnych budynku,
- "Remont krok po kroku" – do 30% nakładów koniecznych, na prace lub roboty, dotyczące tylko części wspólnych budynku lub lokali usługowych,
- „Witryna +” – do 30% nakładów koniecznych, na prace lub roboty, obejmujące opracowanie projektu budowlanego oraz graficznego na wykonanie witryny i reklamy lokalu usługowego,
- „Historia się opłaca” – do 50% nakładów koniecznych, na prace konserwatorskie i restauratorskie, wymienione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotyczy budynków niewpisanych do rejestru zabytków.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13, w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty można znaleźć w zakładce Specjalna Strefa Rewitalizacji.

Otwarcie kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 24 stycznia 2020

W lutym br. nastąpi otwarcie kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe", mieszczącej się przy ul. 3 Maja 9. Obecnie trwa procedura związana z wyłonieniem nowego operatora.

Termin składania wniosków na operatora kawiarni obywatelskiej

Administrator, 02 stycznia 2020

15 stycznia 2020 r. upływa termin składania wniosków od podmiotów zainteresowanych poprowadzeniem kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9.

"Środmieście Cafe" to funkcjonująca od grudnia 2016 roku przestrzeń służąca badaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców Włocławka, otwarta na inicjatywy społeczne oraz stanowiąca centrum animacyjne obszaru rewitalizowanego. Celem projektu realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek w latach 2018-2028 jest również stworzenie platformy do międzysąsiedzkiej komunikacji, a także dialogu z podmiotami realizującymi proces rewitalizacji włocławskiego Śródmieścia.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – "Prowadzenie kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku" dotyczy prowadzenia placówki nie wcześniej niż od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r.

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Przypomnijmy, iż powyższe działanie prowadzone jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata  2018 – 2028 (projekt 1.1.10. Kawiarnia obywatelska).

Spacer po obszarze rewitalizacji

Administrator, 02 stycznia 2020

14 stycznia 2020 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w spacerze po obszarze rewitalizacji. Weźmie w nim udział dr Barbara Moraczewska, pełnomocnik prezydenta ds. rewitalizacji miasta Włocławek, członkowie Komitetu Rewitalizacji oraz pracownicy Wydziału Rewitalizacji UM Włocławek. W trakcie wydarzenia będzie można zapoznać się ze szczegółami realizowanych przedsięwzięć i projektów Gminnego Prorgamu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Początek spaceru na pl. Wolności o godz. 13:00. Zapraszamy.

"Wigilia z sąsiadem" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 16 grudnia 2019

21 grudnia kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza w godz. 11:00-14:00 na "Wigilię z sąsiadem".

"Mój zwierzyniec - warsztat z weterynarzem" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 16 grudnia 2019

19 grudnia br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza w godz. 12:00-14:00 na "Mój zwierzyniec - warsztat z weterynarzem".

Dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej nr 3 "Wschód" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 16 grudnia 2019

18 grudnia br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza w godz. 14:00-15:00 na dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej nr 3 "Wschód".

Dyżur pracownika Włocławskiego Centrum Biznesu w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 16 grudnia 2019

17 grudnia br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza w godz. 15:30-17:00 na dyżur pracownika Włocławskiego Centrum Biznesu.

Dyżur pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 16 grudnia 2019

17 grudnia br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza w godz. 14:00-15:00 na dyżur pracownika Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

Warsztaty kulinarne "W krainie piernika" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 16 grudnia 2019

16 grudnia br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza w godz. 13:00-14:00 na warsztaty kulinarne "W krainie piernika".

WZD literaci w zakamarkach duszy i występ Weroniki Słomińskiej w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 09 grudnia 2019

14 grudnia br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza o godz. 12:00 na IV spotkanie z cyklu WZD literaci w zakamarkach duszy i występ Weroniki Słomińskiej.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!