NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Jak zmieni się ul. 3 Maja? Za nami spotkanie o woonerfie

Łukasz Daniewski, 14 marca 2019
Jak zmieni się ul. 3 Maja? Za nami spotkanie o woonerfie

Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy woonerfu na ul. 3 Maja, które odbyło się w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" w dniu 13 marca 2019 roku. Oprócz mieszkańców, przedsiębiorców i członków Komitetu Rewitalizacji, wzięli w nim także udział przedstawiciele Urzędu Miasta Włocławek, którzy zaprezentowali propozycje projektu "Ulica 3 Maja woonerfem" zaplanowanego do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Zgłoszone podczas spotkania opinie i propozycje zostaną wzięte pod uwagę w trakcie opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania  ulicy 3 Maja. Przypomnijmy, iż nad zmianą jej wizerunku pracują także studenci Politechniki Poznańskiej, którzy biorą udział w konkursie, zorganizowanym na mocy porozumienia podpisanego między uczelnią a samorządem Włocławka.

Najważniejszymi funkcjami woonerfu - przestrzeni publicznej nowego typu, łączącej role ulicy, deptaku i parkingu - jest stworzenie przestrzeni przyjaznej osobom poruszającym się na rowerach i pieszo. Kluczowe będzie przede wszystkim udostępnienie funkcji rekreacyjnej zachęcającej do spędzania czasu na tej ulicy, umieszczenie w ciągu ulicy elementów artystycznych i małej architektury, które podniosą jej atrakcyjność, wprowadzenie dodatkowej zieleni sezonowej, a jednocześnie różnorodności kolorystycznej (np. kwietniki, podświetlane donice), a także ograniczenie prędkości pojazdów mechanicznych do bezpiecznego minimum z mozliwością wjazdu pojazdów służb miejskich i ratunkowych.

Pierwsze wyniki prac nad opracowaniem koncepcji funkcjonalno-przestrzennej ul. 3 Maja zostaną zaprezentowane podczas kolejnego otwartego spotkania konsultacyjnego w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe".


Zachęcamy do obejrzenia prezentacji nt. woonerfu przygotowanej przez Wydział Urbanistyki i Architektury UM [PDF]

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!