NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Jak rewitalizują w Polsce? Byliśmy na konferencji w Rybniku

Administrator, 10 czerwca 2019
Jak rewitalizują w Polsce? Byliśmy na konferencji w Rybniku

Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek, dr Barbara Moraczewska i Dyrektor Biura Rewitalizacji, Aneta Chełminiak wzięły udział w konferencji podsumowującej projekt "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji", zorganizowanej w Rybniku.

Projekt "Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji", podobnie jak realizowany przez samorząd Włocławka projekt "Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka", został wybrany do realizacji w konkursie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju "Modelowa Rewitalizacja Miast", którego celem jest wypracowanie modelowych rozwiązań prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich oraz promocję dobrych praktyk wśród interesariuszy i innych miast.

Rybnicki projekt zakładał kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych, położonych w pięciu dzielnicach miasta Rybnik. Wśród przeprowadzonych działań znalazły się m.in. dialog z mieszkańcami obszarów objętych projektem, aktywne włączenie lokalnej społeczności w kształtowanie przestrzeni tych terenów oraz zachęcenie młodych osób do poznawania obiektów dziedzictwa kulturowego Rybnika zlokalizowanych na obszarach rewitalizowanych.Wypracowane w Rybniku rozwiązania, podobnie jak w innych miastach biorących udział w konkursie "Modelowa Rewitalizacja Miast", będą wykorzystane w trakcie procesu rewitalizacji Włocławka.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!