NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

GPR. Są pieniądze dla aktywnych pozarządówek

Administrator, 10 czerwca 2019
GPR. Są pieniądze dla aktywnych pozarządówek

Rusza realizacja kolejnych projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. O wsparcie finansowe na organizację wydarzeń w obszarze rewitalizacji ubiegać się mogą organizacje pozarządowe.

Adresatami projektu "Imprezy integracyjne" (1.2.6.2.) są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, a jego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez włączenie mieszkańców Śródmieścia do uczestnictwa w kulturze, także przez zaangażowanie ich w realizację wydarzeń kulturalnych, integracja i zachęcenie pozostałych mieszkańców do przebywania w obszarze rewitalizacji. Plan zakłada organizację takich imprez, jak m.in. potańcówki, karaoke, pikniki, spektakle i koncerty.

Projekt "Zakamarki historii" (1.2.6.6.) polega na organizacji w przestrzeni obszaru rewitalizacji plenerowych wystaw opisujących ważne wydarzenia i ludzi związanych z Włocławkiem, w szczególności z obszarem rewitalizowanym. Działanie skierowane do mieszkańców miasta, ma również na celu promocję turystyczną obszaru rewitalizowanego, ożywienie gospodarcze poprzez pobudzenie ruchu turystycznego, budowanie poczucia wspólnoty i tożsamości z miejscem oraz podniesienie stopnia zainteresowania przebywaniem w obszarze rewitalizacji wśród mieszkańców Włocławka

O wsparcie finansowe na realizację powyższych zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe. Wszystkie działania powinny zostać przeprowadzone w terminie od 10 lipca do 31 grudnia 2019 r.Czytaj więcej:
Zarządzenie nr 266/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!