NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Dotacje do remontów - wkrótce konsultacje

Administrator, 20 lutego 2019
Dotacje do remontów - wkrótce konsultacje

Od przyszłego wtorku (26 lutego) rozpoczną się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek. Przedmiotem rozmów z mieszkańcami będą zasady udzielenia dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W ramach konsultacji zaplanowano m.in. spotkanie otwarte (5 marca, Stara Remiza przy ul. Żabiej 8, godz. 17.00), cykl spotkań z interesariuszami rewitalizacji w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" (26 lutego, 12 marca, 19 marca - początek spotkań o godz. 16.00), zbieranie uwag ustnych (Biuro Rewitalizacji, Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13) oraz propozycji nadsyłanych drogą elektroniczną na formularzu konsultacyjnym na adres: rewitalizacja@um.wloclawek.pl.


Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami będą dostępne od 26 lutego 2019 r. na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie Gminy Miasto Włocławek www.wloclawek.pl, a także w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" i w Biurze Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 - pokój 206.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/77/11231/ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-uchwaly-rady-miasta-wloclawek-w-sprawie-ustanowienia-specjalnej-strefy-rewitalizacji-na-obszarze-rewitalizacji-miasta-wloclawek

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!