NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Dotacje do remontów w 2022 roku. Zgłoś się

Administrator, 30 czerwca 2021
Dotacje do remontów w 2022 roku. Zgłoś się

Ruszamy z procedurą ubiegania się o dotację do remontu w 2022 roku. Już dziś zachęcamy właścicieli, użytkowników wieczystych i wspólnoty mieszkaniowe do zgłaszania się do Urzędu Miasta Włocławek.

Rozpoczęta w dniu 30 czerwca procedura stanowi I etap ubiegania się o dotację na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz, w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie i restauratorskie dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. To jedno z działań Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (projekt 4.1.4. Dotacje do remontów) wynikające z Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i Uchwały nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek.

Zainteresowani mogą skorzystać z czterech programów, przygotowanych w ramach projektu 4.1.4. Dotacje do remontów. Są to: "Inwestycja z klasą” (do 50 %) - na kompleksową przebudowę lub remont generalny; „Remont krok po kroku” (do 30%) - na poszczególne elementy konstrukcyjne lub instalacje wewnętrzne; „Witryna+” (do 30 %) - na projekt oraz wykonanie witryny i reklamy sklepu; „Historia się opłaca” (do 50 %) - na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków.

Informacje o zamiarze ubiegania się o dotacje należy składać do 31 sierpnia w Urzędzie Miasta Włocławek.

 


Brak złożenia informacji nie wyklucza możliwości złożenia wniosku o udzielenie dotacji (etap II), jednak umożliwia i usprawnia złożenie właściwego wniosku o udzielenie dotacji z niezbędnymi załącznikami.

Wszystkie formularze z informacją o zamiarze ubiegania się do dotacje w 2021 roku zostaną zweryfikowane przez podmiot realizujący projekt 4.1.4. Dotacje do remontów, którym jest Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym, a wnioskodawcy, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną poinformowani o możliwości złożenia wniosku o dotację.

Do pobrania: Informacja o zamiarze ubiegania się o dotację [doc]

Ogłoszenie o naborze wniosków nastąpi w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia budżetu Gminy Miasto Włocławek na 2022 rok.

Więcej informacji o dotacjach do remontów można znaleźć w zakładce Specjalna Strefa Rewitalizacji. Zainteresowanym polecamy również specjalnie przygotowany przewodnik po dotacjach.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!