NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Biuro Rewitalizacji

Administrator, 15 stycznia 2019
Biuro Rewitalizacji

W celu zapewnienia wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Włocławek na lata 2018-2028, w ramach struktury organizacyjnej Urzędu, wyodrębniono nową jednostkę organizacyjną - Biuro Rewitalizacji. Zadaniem Biura jest zarządzanie procesem rewitalizacji i koordynacja działań realizowanych przez wszystkich operatorów przedsięwzięć ujętych w GPRze, monitorowanie procesu jego realizacji, współpraca oraz obsługa prac Komitetu Rewitalizacji, działania na rzecz partycypacji społecznej poprzez realizację programu wsparcia projektów lokalnych oraz zapewnienie funkcjonowania kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe".


Obecnie w Biurze zatrudnione są 3 osoby, dotychczasowi pracownicy magistratu, absolwenci studiów kierunkowych rewitalizacja miast, którzy dotychczas zaangażowani byli m.in. w realizację projektu "Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka" w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast.

Poniżej link do Zarządzenia:

http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-3212018-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-7-listopada-2018-r-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-nadania-regulaminu-organizacyjnego-urzedu-miasta-wloclawek/

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!