NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

"Teatr Nasz" zajmie się kawiarenką obywatelską!

Administrator, 09 sierpnia 2018
"Teatr Nasz" zajmie się kawiarenką obywatelską!

"Śródmieście Cafe" czekają zmiany.


Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne „Teatr Nasz” zostanie nowym operatorem Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9.

Oferta podmiotu została wybrana do realizacji w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, z uwzględnieniem stanowiska Komisji Konkursowej.Wysokość przyznanych środków wynosi 70 000 zł.

Zarządzenie Nr 222/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji jest opublikowane pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-2222018-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-8-sierpnia-2018-r-w-sprawie-wyboru-i-ogloszenia-najkorzystniejszej-oferty-zlozonej-w-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-publiczn/

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!