NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

"Śródmieście Cafe" znów działa

Administrator, 26 maja 2020

Po kilkutygodniowej przerwie związanej z zagrożeniem epidemicznym kawiarnia obywatelska „Śródmieście Cafe” wznowiła działalność. Zachęcamy do korzystania z oferty placówki przy ul. 3 Maja 9, z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń sanitarnych.

W związku z sytuacją epidemiczną „Śródmieście Cafe” funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-17.00. Maksymalny czas przebywania w kawiarni obywatelskiej wynosi 2 h.

Każda z osób chcących z korzystać z kawiarni obywatelskiej, zapoznaje się z Procedurą Bezpieczeństwa opracowaną i wdrożoną w kawiarni na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 i zobowiązana jest do złożenia podpisanego oświadczenia.

Przy wejściu do „Śródmieście Cafe” obowiązuje dezynfekcja rąk. Ponadto, przebywanie wewnątrz dozwolone jest wyłącznie w maseczce ochronnej.

Każda osoba chcąca skorzystać z usług kawiarni obywatelskiej musi być zdrowa, bez objawów infekcji. Podwyższona temperatura, kaszel, katar, zaczerwienione i/lub zaropiałe oczy, osłabienie (bez względu na etiologie) wykluczają z możliwości korzystania z kawiarni w czasie zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.


Mając na uwadze konieczność ograniczenia liczebności użytkowników wprowadzono limit osób w lokalu: na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2. W kawiarni (oprócz pracowników) jednorazowo może przebywać maksymalnie 10 osób. Pracownicy zobowiązani są do kontroli maksymalnej liczby gości, na podstawie liczby dostępnych miejsc siedzących, przy uwzględnieniu zasad zawartych powyżej.

Obowiązuje zasada, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku mogą siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie. Dzieci do 13 roku życia mogą  przebywać w kawiarni wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.

W "Śródmieście Cafe" obowiązuje zakaz spożywania żywności. Wyłączone są z użytkowania przestrzenie samoobsługowe, w tym stanowisko do samodzielnego nalewania napojów.

DO POBRANIA: WYCIĄG Z PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCEJ W KAWIARNI OBYWATELSKIEJ „ŚRÓDMIEŚCIE CAFE” WE WŁOCŁAWKU OKRESIE PANDEMII COVID-19 § 4 ZASADY POSTĘPOWANIA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM [.DOC] [PDF]

Pełna wersja dokumentu dostępna jest w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!