NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

"Partnerstwo – od czego zacząć?" - ruszył nabór do projektu

Administrator, 21 lutego 2020
"Partnerstwo – od czego zacząć?" - ruszył nabór do projektu

Poszukujemy chętnych do udziału w projekcie "Partnerstwo – od czego zacząć?", realizowanego przez Wydział Rewitalizacji UM Włocławek. Nabór potrwa do 25 marca 2020 r.

Projekt  grantowy „Partnerstwo – od czego zacząć?” nr 13/5/G/2020 realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020
Projekt obejmuje działania edukacyjne z zakresu rozwoju gospodarki społecznej, w tym działania animacyjne oraz wspierające aktywizację społeczno – zawodową skierowaną do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym i  osób z ich otoczenia.

W ramach projektu przewidziano:
- 6 warsztatów (3 warsztaty dla osób wykluczonych, 3 dla otoczenia)
- 25 spotkań w ramach poradnictwa indywidualnego,
- wizyty studyjnej do spółdzielni socjalnej,
- konferencji podsumowującej projekt
- badań wraz z opracowaniem diagnozy w zakresie zakładania podmiotów ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych,
w tym nawiązywania partnerstw publiczno - społecznych.

Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 50 000,00 zł.


Nabór osób do projektu prowadzony będzie od 20 lutego do 25 marca 2020r.
• pokój 206 Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 w godzinach: 7.30 – 15.30 poniedziałek, środa, czwartek, 7.30 – 17.00 wtorek oraz 7.30 – 14.00 piątek.
• kawiarnia obywatelska „Śródmieście Cafe” 3 Maja 9 w godz.12.00 – 18.00 poniedziałek – piątek, 10.00 – 14.00 sobota.
Kontakt: 54 414 40 51, 54 414 45 60; e-mail: rewitalizacja@um.wloclawek.pl

 

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!