NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

3 maja będzie woonerfem

Administrator, 08 marca 2019
3 maja będzie woonerfem

Gmina Miasto Włocławek i Politechnika Poznańska organizują konkurs, którego celem jest opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania ul. 3 Maja poprzez budowę woonerfu. Przedsięwzięcie skierowane jest do studentów Wydziału Architektury PP.

Zwycięska praca stanie się inspiracją przy realizacji przedsięwzięcia „3 Maja woonerfem”, zaplanowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Woonerf jest przestrzenią publiczną, która łączy funkcje ulicy, deptaku i parkingu. Główną funkcją ulic tego typu jest tworzenie przyjaznego miejsca do przebywania dla mieszkańców i osób odwiedzających.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, na głównym włocławskim deptaku powstanie bezpieczna i komfortowa dla pieszych przestrzeń z ograniczoną przejezdnością dla samochodów.

Zmiana wizerunku ulicy 3 Maja, będącej ważnym elementem osi urbanistycznej i komunikacyjnej miasta, łączącej plac Wolności ze Starym Rynkiem, ma przyczynić się do wzrostu jakości przestrzeni publicznej, wzmocnienia roli centrum miasta oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej tego obszaru i jego wizerunku.


Zgodnie z regulaminem, najlepsze prace złożone w konkursie (przewidziano nagrodę za zajęcie I, II i III miejsca oraz dwa wyróżnienia) zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Planowanym zmianom na ul. 3 Maja poświęcone będzie również spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w środę, 13 marca br. w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9. Początek o godz. 17:00. Spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału i dzielenia się swoimi opiniami i propozycjami.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!