NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT!

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT!

Prezydent Miasta Włocławek ogłasza otwarty nabór projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 - 2028

Nabór dotyczy przedsięwzięć o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno - funkcjonalnym lub technicznym realizowanych na obszarze rewitalizacji wyznaczonym Uchwałą Nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanegoi i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego poz. 1552)

Otwarty nabór przedsięwzięć, które mogą być ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 - 2028 trwa do dnia 9 października 2017r.

Proponowane przedsięwzięcia muszą odpowiadać problemom obszaru zidentyfikowanym w "Diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Włocławka" oraz projekcie "Szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji Włocławka".

Wypełnione karty, do pobrania ze strony, można składać w Urzędzie Miasta Włocławek (Biuro Obsługi Mieszkańca) w godzinach jego funkcjonowania, tj. poniedziałki, środy i czwartki 7.30 - 15.30, wtorki 7.30 - 17.00, piątki 7.30 - 14.00 oraz w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" w godzinach jej funkcjonowania, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 18.00, a w soboty 11.00 - 16.00 lub przesyłać w formie elektronicznej na adres: rewitalizacja@um.wloclawek.pl

 Dodatkowe informacje na temat planowania przedsięwzięć oraz wypełnienia karty można uzyskać w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek.

 Pytania można kierować drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.wloclawek.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 54 414 44 60 lub 54 414 40 51.

 

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!