NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Śródmieście CAFE

Kawiarnia obywatelska „Śródmieście Cafe” powstała w grudniu 2016 roku w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek projektu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „Modelowa Rewitalizacja Miasta”.

Jest to przestrzeń służąca badaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców Włocławka, otwarta na inicjatywy społeczne oraz stanowiąca centrum animacyjne obszaru rewitalizowanego. Celami projektu było również stworzenie platformy do międzysąsiedzkiej komunikacji, a także dialogu z podmiotami realizującymi rewitalizację włocławskiego Śródmieścia.

Oferta kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” funkcjonującej przy ul. 3 Maja 9 spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców.  Odbywają się tu przedsięwzięcia skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Są to m.in. imprez kulturalne, spotkania, wykłady i konsultacje, organizowane zarówno wewnątrz lokalu, jak i w plenerze. W kawiarni odbywają się również dyżury przedstawicieli władz miasta oraz instytucji, w tym m.in. Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku - 2021 - KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY

W okresie grudzień 2016 - lipiec 2018 prowadzeniem kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” zajmowali się pracownicy Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Włocławek. Od sierpnia do grudnia 2018 roku operatorem kawiarni było Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr NASZ. W styczniu 2019 roku rozstrzygnięto konkurs, w wyniku którego operatorem kawiarni zostało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek.

Na mocy Zarządzenia nr 43/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2020 r. operatorem kawiarni na rok 2020 została Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku "Vladislawia".

Projekt związany z powołaniem i funkcjonowaniem kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” prowadzony był do 31 grudnia 2018 roku z dofinansowaniem ministerialnym w ramach „Modelowej Rewitalizacji Miast”. Obecnie jest kontynuowany i finansowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Kawiarnia obywatelska „Śródmieście Cafe”
Ul. 3 Maja 9
tel. 54 414 40 38
tel. 54 414 40 39
tel. 531 593 594

e-mail: srodmiesciecafe@wp.pl

Kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" na Facebooku [KLIKNIJ]

Zapraszamy w godz:
poniedziałek - piątek: 12:00-18:00
sobota 10:00 - 14:00

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!