NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Włocławek w programie "Wzorcowa rewitalizacja" Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Gmina Miasto Włocławek realizuje projekt w ramach programu "Wzorcowa rewitalizacja", realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wniosek przygotowany przez Wydział Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek został pozytywnie zweryfikowany przez ekspertów, w wyniku czego Włocławek został jednym z 24 miast w Polsce, i jedynym w województwie kujawsko-pomorskim, które bierze udział w tym przedsięwzięciu. O udział walczyło 96 samorządów.

Celem programu jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach znajdujących się w stanie kryzysowym. Tym samym program wsparcia adresowany jest do gmin, które planują, aktualizują lub wdrażają Gminny Program Rewitalizacji.

Program wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa Rewitalizacja” daje możliwość ukazania różnorodności włocławskiego detalu architektonicznego i poznania istotnych faktów historycznych zabytków, placów i ulic w obszarze rewitalizacji, przy jednoczesnym zaangażowaniu w ten proces mieszkańców.

Plan zakłada m.in. przygotowanie jeszcze w tym roku opracowania o zachowanym zabytkowym detalu architektonicznym w obszarze rewitalizacji, które będzie wprowadzeniem do przyszłorocznych spacerów i warsztatów z mieszkańcami. Wspólne odkrywanie i poznawanie dziedzictwa kulturowego będzie miało miejsce w czasie spacerów po obszarze rewitalizacji oraz warsztatów organizowanych, np. na Starym Rynku, włocławskich bulwarach, w podwórkach zabytkowych kamienic. W części wydarzeń będą uczestniczyć i służyć swoją wiedzą eksperci z NID. Mamy nadzieję, że mieszkańcy będą żywo zainteresowani i zaangażowani w działania. Liczymy, że chętnie podzielą się swoimi historiami i wspomnieniami związanymi z zabytkową częścią miasta, pokażą ze swojego archiwum stare fotografie budynków, placów i ulic.

Zwieńczeniem współpracy podjętej w ramach Programu wsparcia będzie m.in. planowane na koniec 2022 r. przygotowanie przez NID opracowania dotyczącego dobrych praktyk i standardów uwzględniania dziedzictwa kulturowego oraz zabytków, a także wykorzystania ich potencjału w procesach rewitalizacyjnych.

Termin realizacji projektu:
29 kwietnia 2021 r. - 30 września 2022 r.

Czytaj więcej:
Rozstrzygnięcie naboru gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja”

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!