NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

OBSZAR REWITALIZACJI

OBSZAR REWITALIZACJI

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest niezbędne do podjęcia prac nad opracowaniem gminnego programu rewitalizacji, który umożliwi realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych na obszarze Miasta, w tym przy wsparciu środkami zewnętrznymi.

27 marca 2017 roku podczas XXX Sesji Rady Miasta została przyjęta "Uchwała nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek".

Obszar zdegradowany wyznaczony został poprzez sprawdzenie współwystępowania w obszarze koncentracji negatywnych zjawisk społecznych wskaźników pozaspołecznych o największym natężeniu.

W wyniku konsultacji społecznych wyodrębniony został we Włocławku obszar zdegradowany podzielony na dwa podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic:

  • podobszar zdegradowany I o powierzchni ok. 73 ha zlokalizowany w Śródmieściu, położony pomiędzy ulicami: Towarową, Łęgską, Chmielną, Jagiellońską, Św. Antoniego, Zielonym Rynkiem, Miedzianą, Królewiecką, Starodębską, Reja, Polskiej Organizacji Wojskowej, Pułaskiego, Kościuszki, Kilińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Brzeską, Orlą, Wojska Polskiego, Placem Kopernika, Wyszyńskiego, Gdańską oraz brzegiem Wisły na odcinku od ulicy Gdańskiej do Towarowej;
  • podobszar zdegradowany II o powierzchni ok. 16,2 ha zlokalizowany na Wschodzie Mieszkaniowym, położony pomiędzy ulicami: Wojskową, Armii Krajowej, Leśną oraz Weselną.

W wyniku konsultacji społecznych, obszar rewitalizacji został wyznaczony pomiędzy ulicami: Towarową, Targową, wzdłuż Zielonego Rynku (do południowej granicy działki nr. ew. 81 KM 50), Królewiecką (od południowej granicy działki nr ew. 78 wzdłuż ulicy Królewieckiej do południowej granicy działki nr ew. 16, wzdłuż zachodniej granicy działek nr ew. 16,17,18 KM 50), Zduńską (od zachodniejgranicy działki nr ew. 20 wzdłuż południowej granicy działek nr ew. 21 i 161 KM 50), Placem Wolności, wzdłuż Brzeskiej (do południowej granicy działki nr ew. 56/2 KM 45), Wojska Polskiego (od zachodniej granicy działki  nr ew. 55/5 KM 45), Placem Kopernika, Wyszyńskiego, Gdańską oraz brzegiem Wisły na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Towarowej.

 

 

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!