NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy, czyli m.in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, instytucji i organizacji pozarządowych, z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Włocławek.

Uchwała nr LI/136/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji [PDF]
Zarządzenie Nr 13/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

VII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji  (11 września 2019 r.)
Porządek obrad VII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 11 września 2019 r.

VI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji  (3 lipca 2019 r.)

Protokół z VI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 3 lipca 2019
zał. 2 - porządek VI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
zał. 3 - protokół z głosowania
zał. 4 - protokół z głosowania
zał. 5 - protokół z głosowania


V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji  (6 maja 2019 r.)
Protokół z V posiedzenia Komitetu Rewitalizacji 06.05.2019 r.
Zał. 2 - porządek V posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Zał. 3 - protokół z głosowania
Zał. 4 - protokół z głosowania
Zał. 5 - prezentacja 12-13.04.2019 Łódź
Zał. 6 - prezentacja Targowe Śródmieście


IV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji  (26 marca 2019 r.)
Protokół IV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji 26.03.2019 r. [PDF]
Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 - prezentacja [PDF]
Zał. 2 - porządek IV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji [PDF]
Zał. 3 - protokół z głosowania [PDF]
Zał. 4 - sprawozdanie z realizacji w 2018 roku Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 [PDF]
Zał. 5 - protokół z głosowania [PDF]

III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji  (5 marca 2019 r.)
Protokół III posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 5 marca 2019 r. [PDF]
Zał. 2 - projekt uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek [PDF]
Zał. 3 - protokół z głosowania [PDF]

II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji  (1 marca 2019 r.)
Protokół II posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 1 marca 2019 r. [PDF]
Zał. 2 - porządek II posiedzenia Komitetu Rewitalizacji 01.03.2019 [PDF]
Zał. 3 - protokół z głosowania [PDF]
Zał. 4 - Komitet Rewitalizacji - skład oraz zasady działania - prezentacja [PDF]

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji  (5 lutego 2019 r.)
Protokół I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 5 lutego 2019 r. [PDF]
Protokół z głosowania nad kandydaturami Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza na posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji w dniu 5 lutego 2019 r. [PDF]
Rewitalizacja we Włocławku - prezentacja [PDF]
Komitet Rewitalizacji - skład oraz zasady działania - prezentacja [PDF]

 

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!