NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Lista nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, które otrzymały miejską dotację w 2019 roku

2019:
- Zarządzenie nr 352/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

- Dotacje 2019 - tabela [pdf]

- Dotacje 2019 - tabela [doc]

Łączna kwota udzielonych dotacji: 836 883,74 zł. Poniżej prezentujemy adresy nieruchomości, które otrzymały dotację, wraz z zakresem robót i fotografiami porównawczymi, wykonanymi przed (po lewej) i po zakończeniu prac (po prawej).

Program "Inwestycja z klasą" - ul. Brzeska 23 (kwota dotacji: 531 422,07 zł na remont budynku mieszkalnego z zagospodarowaniem terenu)
Brzeska 23

Program "Remont krok po kroku" - ul. Bulwary im. Marszałka Piłsudskiego 18 (kwota dotacji: 38 939,68 zł na remont elewacji, zmianę konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu)


Program "Historia się opłaca" - ul. Bulwary im. Marszałka Piłsudskiego 27 (kwota dotacji: 238 171,39 zł na remont elewacji i dachu kamienicy)


Program "Remont krok po kroku" - ul. Piekarska 3 (kwota dotacji: 13 443,74 zł na wymianę 4 balkonów w budynku mieszkalnym)


Program "Remont krok po kroku" - ul. Zduńska 4B (kwota dotacji: 4 055,72 zł na remont ściany podłużnej budynku oficyny po lewej stronie)


Program "Remont krok po kroku" - ul. Żabia 27 (kwota dotacji: 10 851,14 zł na remont elewacji oraz pokrycia dachowego budynku mieszkalnego)
 

 

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!