NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Jak ubiegać się o dotację na remont nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji?

- Przewodnik po dotacjach w SSR [pdf]

Zasady udzielania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników i wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - dokumenty do pobrania:
- Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
- Uchwała w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek wraz z załącznikiem: Zasady udzielania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz załącznikami nr 1 i 2, 3 do Zasad [pdf]
- Wniosek o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji [doc]
- Mapa obszaru rewitalizacji objętego Specjalną Strefą Rewitalizacji [jpg]
- Wykaz ulic znajdujących się w obszarze rewitalizacji objętego Specjalną Strefą Rewitalizacji

- Informacja o zamiarze ubiegania się o dotację
- Sprawozdanie z rozliczenia dotacji

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!