NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

3.1.9. Nowe Zagospodarowanie Placu Wolności

Podmiot realizujący: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Włocławek
Planowany termin realizacji: 2020-2023
Szacowana wartość projektu: 24 000 000,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane z uwagi na problem niskiej jakości przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji. Zakres zadania:
• nowy układ drogowy, komunikacyjny,
• nowy układ infrastruktury technicznej: energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, oświetleniowej itp.
• sygnalizacja świetlna,
• przejście podziemne
Przedsięwzięcie usprawniające ruch w obrębie Placu Wolności, podnoszące jakość techniczną i estetykę centralnego placu miasta.

W 2020 r. na podstawie postępowania ofertowego wyłoniono Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Bydgoszczy do przeprowadzenia konkursu urbanistyczno – architektonicznego w ramach przedsięwzięcia. W I kwartale 2021 r. planowane jest opracowanie koncepcji architektonicznej.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!