NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

3.1.5. Program Ławka - miejskie meble i aranżacje do siedzenia

Podmiot realizujący: Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Włocławek
Planowany termin realizacji: 2019-2028
Szacowana wartość projektu: 400 000,00 zł

Projekt realizowany w latach 2019-2028 przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Włocławek skierowany jest do społeczności obszaru rewitalizacji oraz osób odwiedzających obszar, realizowane w związku z niską jakością przestrzeni publicznej, brakiem miejsc do wypoczynku i rekreacji polegające na opracowaniu katalogu mebli miejskich, rekomendowanych dla przestrzeni Śródmieścia, w tym z elementami graficznymi „Włocławków” oraz instalowaniu w przestrzeni obszaru rewitalizacji mebli miejskich o ergonomii uwzględniającej potrzeby różnych grup użytkowników (w tym seniorów), służących do siedzenia i odpoczynku oraz tworzenia mikro aranżacji przestrzennych (rocznie przewiduje się 30 sztuk nowoutworzonych miejsc wypoczynku).

Celem projektu jest poprawa walorów przestrzenno - funkcjonalnych obszaru rewitalizacji i jego wizerunku poprzez wzrost ilości i jakości mebli miejskich.

W 2019 r. opracowany został Katalog Mebli Miejskich w wersji elektronicznej i w wersji papierowej wydrukowany w ilości 200 egzemplarzy za kwotę 6 000,00 zł.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Katalogu w 2019 r. dokonana została wymiana elementów małej architektury na Placu Wolności, w tym zakupiono 30 szt. ławek oraz 30 szt. koszy na śmieci na łączną kwotę 82 617,30 zł.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia 400 000,00 zł.

Do pobrania: Katalog Mebli Miejskich [pdf]

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!