NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Projekty infrastrukturalne

Główne infrastrukturalne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne w obszarze rewitalizacji Włocławka


1.3.7. Remont pomieszczenia ("Sali Zebrań") oraz zabytkowego zegara w Klubie "Stara Remiza"
2.1.3. Wzmocnienie roli lokalnej przedsiębiorczości
2.1.7. Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu

3.1.2. 3 Maja woonerfem
3.1.3. Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką
3.1.4. Parklety w Śródmieściu
3.1.5. Program Ławka - miejskie meble i aranżacje do siedzenia
3.1.6. Zdroje i toalety publiczne
3.1.7. Trójka dla mieszkańców
3.1.8. Wzbogacenie zagospodarowania Bulwarów
3.1.9. Nowe Zagospodarowanie Placu Wolności
3.2.1. Zieleń wysoka: zadrzewienie Śródmieścia
3.2.3. Likwidacja niskich emisji w rejonie Starego Miasta Włocławek - etap II

4.1.1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości

4.1.2. Remont budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy, w tym:
4.1.2.1. Modernizacja i remont nieruchomości "Brzeska 17"
4.1.2.2. Modernizacja i remont nieruchomości "Cyganka 24"
4.1.2.3. Modernizacja i remont nieruchomości "3 Maja 6"
4.1.2.4. Modernizacja i remont nieruchomości "Brzeska 2"
4.1.2.5. Modernizacja i remont nieruchomości "Cyganka 9"
4.1.2.6. Modernizacja i remont nieruchomości "Królewiecka 9"
4.1.2.7. Modernizacja i remont nieruchomości "Królewiecka 20"
4.1.2.8. Modernizacja i remont nieruchomości "Łęgska 56"
4.1.2.9. Modernizacja i remont nieruchomości "Maślana 4/6"
4.1.2.10. Modernizacja i remont nieruchomości "Matebudy 8"
4.1.2.11. Modernizacja i remont nieruchomości "Piekarska 6"
4.1.2.12. Modernizacja i remont nieruchomości "Stary Rynek 5"
4.1.2.13. Modernizacja i remont nieruchomości "Szpichlerna 20"
4.1.2.14. Modernizacja i remont nieruchomości "Wojska Polskiego 3"
4.1.2.15. Modernizacja i remont nieruchomości "Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4"
4.1.2.16. Modernizacja i remont nieruchomości "Zamcza 4"
4.1.2.17. Modernizacja i remont nieruchomości "Zamcza 14"
4.1.2.18. Modernizacja i remont nieruchomości "Zapiecek 8"
4.1.2.19. Modernizacja i remont nieruchomości "3 Maja 9"

4.1.4. Dotacje do remontów
4.1.5. Program "Moje Podwórko"

4.1.6. Centrum Wsparcia Społecznego (remont, adaptacja i wyposażenie)
4.1.7. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - kwartał ul. Tumskiej - 3 Maja - Cyganka - Brzeska

4.1.8. Renowacja budynku ul. Stary Rynek 12
4.1.9. Renowacja budynku i rozbudowa ul. Cyganka 18
4.1.10. Renowacja budynku i rozbudowa ul. Łęgska 58
4.1.11. Modernizacja budynków oraz podwórza ul. Szpichlerna 7/9
4.1.12. Społeczne budownictwo czynszowe


4.2.1. Wymiana sieci wodociągowych wraz z przyłączeniami
4.2.2. Renowacja kanałów sanitarnych z przykanalikami
4.2.3. Renowacja przykanalików sanitarnych

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!