NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Projekty społeczne

Główne społeczne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne w obszarze rewitalizacji Włocławka

1.1.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców
1.1.2. Aktywność to przyszłość
1.1.3. Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji - I i II edycja
1.1.4. Działania środowiskowe Modelu Organizowania Społeczności Lokalnej
1.1.5. Program wychodzenia z zadłużenia

1.1.6. Identyfikacja lokalnych liderów i wsparcie ich przez tutoring
1.1.7. Rezydencje artystyczne i edukacyjne
1.1.8. Centrum Wsparcia Społecznego
1.1.9. Program wsparcia projektów lokalnych
1.1.10. Kawiarnia obywatelska

1.2.1. Przedszkole kreatywne
1.2.2. TRÓJKA dobra szkoła
1.2.3. Zintegrowana Przestrzeń Pozadomowa
1.2.4. Organizacje z naszego podwórka

1.2.5. Czas wolny, w tym:

1.2.5.1. Wakacyjne Animacje Kulturalne
1.2.5.2. Instytucje kultury dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia
1.2.5.3. Sport

1.2.6. Program "Śródmieście tworzy kulturę", w tym:
1.2.6.1. Poradnik organizatora imprez
1.2.6.2. Imprezy integracyjne
1.2.6.3. Edukacja artystyczna i kulturalna
1.2.6.4. Produkcje artystyczne
1.2.6.5. Stypendia artystyczne
1.2.6.6. Zakamarki historii

1.2.7. Centrum Kultury i Aktywizacji 3 MAJ SIĘ

1.3.1. Nowy projekt rozwoju III sektora

1.3.2. Co jest grane w Śródmieściu, w tym:
1.3.2.1. Gazeta Śródmiejska

1.3.2.2. Miejska APka

1.3.3. Instytucje kształtujące wizerunek, w tym:
1.3.3.1. Urzędnicy na ulicy
1.3.3.2. Jestem Twoim Radnym

1.3.4. Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych
1.3.5. Włocławki - Nowa Odsłona
1.3.6. Tablice historyczno - informacyjne promujące obszar rewitalizacji

1.3.8. Sztuka w przestrzeni - Program Murale
1.3.9. Bezpieczne Śródmieście

2.1.1. Wspólne usługi promocyjne przedsiębiorców ze Śródmieścia
2.1.2. Lokalny produkt
2.1.4. System monitorowania i koordynacji rynku pracy
2.1.5. Markowy lokal Śródmieścia

2.1.6. System wsparcia przedsiębiorcy, w tym:
2.1.6.1. Wzmocnienie potencjału lokalnych przedsiębiorców
2.1.6.2. Poradnik Przedsiębiorcy
2.1.6.3. Wsparcie w aranżacji i dostosowaniu lokali

2.2.1. Tu mieszkam - tu pracuję
2.2.2. Mobilny punkt konsultacyjno-doradczy
2.2.3. Rozwój przedsiębiorstw ekonomii społecznej

3.1.1. Przygotowanie lokalnej strategii transportowej - planu ruchu dla obszaru rewitalizacji

3.2.2. System Monitorowania Jakości Powietrza

4.1.3. Wsparcie merytoryczne dla właścicieli i wspólnot mieszkaniowych

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!