NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Poznajcie "Narzędziownik"

Poznajcie "Narzędziownik"

Administrator, 08 lutego 2019

Powstaje "Narzędziownik", czyli dokument o ścieżkach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Niniejszy dokument wskazuje kierunki dalszych działań Gminy Miasto Włocławek, będącej gospodarzem procesu rewitalizacji Włocławka, wynikających c GPR. Wskazano w nim zalecenia i pomysły do wykorzystania na etapie realizacji interwencji rewitalizacyjnej, dzięki czemu zostanie zagwarantowana większa skuteczność oraz siła oddziaływania na kryzysy obszaru rewitalizacji. Dodatkowo zadbano o wskazanie ścieżki dochodzenia do realizacji danego narzędzia oraz wskazano jednostki odpowiedzialne za jego realizację. Dokument powstaje przy współpracy przedstawicieli Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z pracownikami Biura Rewitalizacji UM Włocławek.

Komitet Rewitalizacji rozpoczął działalność

Administrator, 06 lutego 2019
Komitet Rewitalizacji rozpoczął działalność

Wczorajszym (5 lutego 2019 r.) posiedzeniem inauguracyjnym rozpoczął działalność Komitet Rewitalizacji. 22 członkow gremium wybrało spośród siebie przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza. Pan Jarosław Hupało, reprezentujący przedstawicieli Rady Miasta Włocławek, pełnić będzie funkcję przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji. Na zastępcę przewodniczącego wybrany został pan Paweł Markiewicz - przedstawiciel podmiotów prowadzących bądź zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą. Funkcja sekretarza powierzona została pani Marzenie Afeltowskiej-Gruchot.

czytaj więcej

Komitet Rewitalizacji powołany

Administrator, 22 stycznia 2019
Komitet Rewitalizacji powołany

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 21 stycznia 2019 r. został powołany Komitet Rewitalizacji.

Gremium to tworzą 22 osoby, przedstawiciele: podmiotów działających w sektorze mieszkaniowym na obszarze rewitalizacji, mieszkańcy Gminy Miasto Włocławek spoza obszaru rewitalizacji, przedstawiciele podmiotów prowadzących bądź zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą, przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasto Włocławek działalność społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych; reprezentanci podmiotów branżowych związanych z architekturą, urbanistyką, inżynierią budownictwa, prowadzących swoją działalność na obszarze Gminy Miasto Włocławek.

czytaj więcej

Zgłoś swój projekt

do wsparcia

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!